Як отримати посвідку на тимчасове проживання розповів Ігор Мізрах

Питания отримання посвідки на тимчасове проживання турбує читачів нашої редакції. Ми звернулися до відомого юриста та політика Мізраха Ігоря Аркадійовича.

Ігоре Аркадійовичу, в нашу редакцію постійно поступають питання про те, хто може отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні і які документи для цього потрібні.

Посвідка на тимчасове проживання надає право іноземцю або особі без громадянства тимчасово проживати на території України на підставах, визначених українським законодавством. Основним законодавчим актом, що регулює відповідне питання, є Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Оформлення посвідки на проживання в України проводиться для іноземців та осіб без громадянства, які досягли 16-річного віку (у виняткових випадках оформлення посвідки можливо і для особи віком до 16-ти років – за наявності нотаріально засвідченої згоди обох батьків), та прибули в Україну:

* для працевлаштування;
* для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
* для роботи в релігійних організаціях;
* для участі у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів громадських (неурядових) організацій іноземних країн;
* для роботи в представницьких іноземних суб’єктах господарювання в Україні;
* для роботи у філіях або представництвах іноземних банків;
* для провадження наукової, культурної, освітньої діяльності; для участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів;
* для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;
* з метою навчання;
* з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України або які мають тимчасову посвідку на проживання в Україні.
Для отримання посвідки на тимчасове проживання України особа має звернутися до територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби і надати такі документи:
* заява встановленого зразка на оформлення тимчасової посвідки на проживання в Україні;
* паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу «Д», копії сторінок паспорту, які містять особисті дані і візу;
* переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
* квитанція про сплату державного мита;
* клопотання приймаючої сторони про оформлення посвідчення про тимчасове перебування в Україні;
* 4 фотографії 3,5 х 4,5 см. на матовому папері;
* ідентифікаційний код (якщо є) — копія, завірена підписом власника;
* дійсний поліс медичного страхування.
Заява про надання посвідки на тимчасове проживання в Україні має бути розглянута протягом 15 робочих днів з дати прийняття уповноваженим органом документів від іноземця або особи без громадянства.
Посвідка на тимчасове проживання надається строком до одного року з можливістю продовження терміну.

Іноземцеві або особі без громадянства може бути відмовлено у наданні тимчасової посвідки на проживання. Підставами для цього є:
* необхідність забезпечити національну безпеку або охорону громадського порядку;
* необхідність забезпечити охорону здоров’я, захист прав та законних інтересів осіб, що проживають в Україні;
* якщо паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
* якщо особа подала завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;
* якщо було виявлено факти невиконання особами рішення суду або органів державної влади, уповноваженими накладати адміністративні стягнення, або якщо вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами;
* інші випадки, передбачені законодавчими актами України.
Іноземець або особа без громадянства протягом місяця з дня отримання копії рішення про відмову у видачі посвідки має право оскаржити його шляхом звернення до Державної міграційної служби або до суду.
Важливо зауважити, що, згідно із Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», іноземець або особа без громадянства повинні протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Варто також наголосити на можливості проведення процедури обміну посвідки, яка має місце у разі:
* зміни прізвища, імені та по батькові іноземця або особи без громадянства;
* встановлення розбіжностей у записах;
* непридатності посвідки до користування.

Посилання:
Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Порядок оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251)
Тимчасовий порядок розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.07.2013 р. № 681)

mizrakhigor.wordpress.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[email protected]