Мізрах Ігор. Юридична консультація: батьківські права, їх позбавлення та поновлення

Ці питання хвилюють багатьох читачів: «Батьківські права. Позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав….», тощо…. Розберемось детально з цим питанням.


Позбавлення батьківських прав — це санкція, застосовувана в тих випадках, коли здоров’я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток дитини піддається небезпеці внаслідок застосування батьками неправомірних способів здійснення батьківських прав, неналежного їхнього поводження або злісного ухилення від виконання батьківських обов’язків.
Позбавлення батьківських прав — міра крайня. Насамперед, неблагополучній родині намагаються допомогти, але коли інтереси дитини під загрозою і довірити її подальше виховання батькам ніяк не можна, приймається рішення про позбавлення батьків батьківських прав.
Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.
Позбавлення батьківських прав торкається найважливіших прав дітей і батьків, тому позбавлення батьківських прав можливо тільки в судовому порядку. Такі справи розглядаються судом у порядку позовного провадження, установленому нормами ЦПК України.
З позовом у суд про позбавлення батьківських прав вправі звернутися один з батьків, опікун (піклувальник) дитини, органи опіки і піклування, адміністрація установи, у якому дитина перебуває на утриманні і вихованні (будинку дитини, дитячого будинку і т.п.), інші органи і установи, на які покладені обов’язки по охороні прав неповнолітніх, а також прокурор.
Родичі дитини, сусіди, педагоги шкіл, дитячих дошкільних установ і інших громадян, що є свідками неналежного поводження батьків, вправі звернутися із заявою про це в органи опіки та піклування або до прокурора, від яких залежить передача справи в суд.
Справи про позбавлення батьківських прав завжди дуже складні. До прийняття судом рішення необхідно ретельно досліджувати всі обставини життя дитини. Для цього потрібні спеціальні знання й досвід роботи з дітьми. Тому до участі у вирішенні подібних справ залучаються органи опіки та піклування. Ці органи (навіть у тих випадках, коли вони самі є ініціаторами порушення справи) проводять відповідні обстеження, дають свій висновок, і їхній представник обов’язково бере участь у розгляді справи. Суд не зв’язаний висновком органу опіки та піклування (позбавляти або не позбавляти батьків батьківських прав), але якщо він з ним не погоджується, то зобов’язаний мотивувати, чому дійшов іншого висновку.


Зразки позовних заяв:

1. Позбавлення батьківських прав ( подача від матері).
До __________ районного суду м. ___________
Позивач:
Особа_1,

адреса: ___________________,

тел.: _____________________
Відповідач:
Особа_2,

адреса: ___________________,

тел.: _____________________
Третя особа без самостійних вимог:
Орган опіки та піклування, виконавчий комітет ________ районної у м. __________ ради,

адреса: ____________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про позбавлення батьківських прав
З відповідачем по справі, Особою_2, я перебувала спочатку у фактичних шлюбних відносинах, а з _____ року — у зареєстрованому шлюбі.
«__» _______ року у нас народився син Особа_3. У свідоцтві про народження відповідач вказаний як батько. Дитина проживає разом зі мною та знаходиться на моєму утриманні.

«__» _______ року ми з відповідачем розлучилися.

Звернутись до суду мене примусили наступні обставини.

У ______ році відповідач вироком ________ райсуду м. ________ був засуджений за тяжкий злочин — вбивство. Звільнившись з місць позбавлення волі, він до сім’ї не повернувся, проживав окремо. Ми спілкувалися лише вихідними днями та під час шкільних канікул, та й то не систематично.

Протягом останніх двох років відповідач взагалі не приймає участі у вихованні сина, не цікавиться його навчанням, не відвідує навчальний заклад, не провідує дитину вдома. Матеріальної допомоги на утримання сина він не надає.

Вихованням дитини займаюсь лише я за допомогою старшої дочки та свого батька, з якими ми разом проживаємо.

{smscoin_key}Вказане підтверджується довідкою — характеристикою на сина, актами обстеження житлово-побутових умов, складеними адміністрацією гімназії № _____.

Відповідач не виконує свої батьківські обов’язки, передбачені законом та моральними засадами суспільства. Він самоусунувся від будь-якого спілкування з дитиною та її виховання і утримання. Взагалі його спосіб життя є антисоціальним, він зловживає спиртними напоями, схильний до агресії, погрожує мені та дітям фізичною розправою. Я була вимушена звертатись за допомогою до органів міліції і Особі_2 виносились офіційні попередження.

Дитина не знає його як свого батька, не має до нього родинних почуттів.

Згідно з ст. ст.150,157 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, той із батьків, хто проживає окремо від дитини зобов’язаний брати участь у її вихованні та утриманні.

У випадку ухилення батьків від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини вони можуть бути позбавлені батьківських прав (ст.164 СК України).

З метою найбільш повного та всебічного забезпечення прав та законних інтересів дитини я вважаю за необхідне вирішити питання про позбавлення відповідача батьківських прав.

Докази на підтвердження заявлених позовних вимог я додаю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 150, 157, 164, 165 Сімейного кодексу України, —

Прошу:

1. Позбавити батьківських прав Особу_2, _____ року народження, громадянина України, прож. м. ______, вул. _________, __, кв. __ щодо неповнолітнього сина Особи_3, «__» _______ року народження.

2. В порядку ст. 19 СК України витребувати у органу опіки та піклування висновок щодо розв’язання спору.

 

Додаток: квит, про сплату суд. збору — 8,50 грн., квит, про сплату ІТЗ — 120 грн., копія св. про розірвання шлюбу, копія про народження, акт з місця проживання — 2, характеристика зі школи, копія вироку, копія постанови про відмову в порушенні кримінальної справи — 2, копія позовної заяви (док. надані в 3 прим.).
Дата Підпис

2. Про позбавлення батьківських прав ( подача від бабусі).
До ____________________________________

(найменування суду)

Позивач _______________________________,

(П. І. Б. особи або найменування органу,

які звертаються з позовом)

що проживає за адресою: _________________

(місцезнаходження: _____________________)

Номер засобу зв’язку ____________________

 

Відповідач _____________________________,

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: _________________

Номер засобу зв’язку_____________________

Третя особа без самостійних вимог_________________________________

(найменування органу опіки та піклування)

 

Адреса:_______________________________

 

Номер засобу зв’язку ____________________

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про позбавлення батьківських прав

 

_______р. між моєю донькою__________(далі – Відповідач) та ___________було укладено шлюб (Свідоцтво №_______). Від цього шлюбу народилася моя онука — __________, ________року народження, яка перебуває на моєму утриманні та утриманні мого чоловіка_______ і проживає зі мною вже 6 місяців з _____р.

Відповідач у даній справі є матір’ю малолітньої (неповнолітньої) _________________ ________року народження, проте вона не піклується про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечує необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкується з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надає дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяє засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляє інтересу до її внутрішнього світу; не створює умов для отримання нею освіти. Вищевказані обставини підтверджуються наступними доказами:

1) актом обстеження умов проживання дитини від ________р., під час проведення якого малолітня (неповнолітня) _____________ ________року народження повідомила, що не має до своєї матері — ___________, Відповідача у цій справі, родинних почуттів і невважає її своєю матір’ю, а бабусю _________, (далі – Позивач) і дідуся __________ вважає своєю сім’єю;

2) письмовою заявою _______________, яка проживає за адресою:_______________, про те, що Відповідач не виконує свого материнського обов’язку щодо піклування про дитину та її виховання;

3) письмовою заявою ______________________, який (яка) проживає за адресою, про те, що Відповідач не виконує свого материнського обов’язку щодо піклування про дитину та її виховання;

4) листом адміністрації середньої загальноосвітньої школи ________________ від _____р. про те, що ______________не цікавиться навчанням та вихованням дитини;

5) довідкою з відділу державної виконавчої служби _______________ від _______р. про те, що станом на ________р. забогованість по аліментам за період з _______р. становить __________ (_________) гривень;

6) висновком комісії з питань захисту прав дитини ____________________ про доцільність позбавлення батьківських прав ________________ від ________р. № ___.

Вищезазначені обставини свідчать про невиконання Відповідачем _______ своїх материнських обов’язків, закріплених ч. 1 – 3 ст. 150 Сімейного кодексу України, відповідно до якої батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщин; батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладенні на них відповідальності, встановленої законом (ч. 4 ст. 155 Сімейного кодексу України). Названі дії у відповідності до ст. 164 Сімейного кодексу України є підставою для позбавлення Відповідача батьківських прав щодо ____________________________________________ у зв’язку з ухиленням від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини.

Вважаю, що з метою найбільш повного та всебічного забезпечення прав та законних інтересів дитини, Відповідача доцільно позбавити батьківських прав. З цією вимогою також погоджується комісія з питань захисту прав дитини ___________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 5 ст. 19, ч. 1 – 3 ст. 150, ч. 4 ст. 155, ч. 2 ст. 157, п. 2 ч. 1 ст. 164, ст. 165, ч. 2 ст. 166 Сімейного кодексу України та ст. ст. 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

1. Позбавити Відповідача _________________________ батьківських прав щодо її малолітньої (неповнолітньої) дитини _____________________________________________.

2. Визначити місце проживання дитини наступним чином:____________________.

3. Стягнути з Відповідача в примусовому порядку заборгованість по аліментам за період з _____р. по _______р.

 

Додатки:

 

1) 2 копії свідоцтва про одруження батьків дитини.

2) 2 копії свідоцтва про народження дитини.

3) 2 копії акта обстеження умов проживання дитини від ____________р.

4) 2 копії заяви _________ про те, що Відповідач не виконує свого материнського обов’язку щодо піклування про дитину та її виховання.

5) 2 копіїї заяви _________ про те, що Відповідач не виконує свого материнського обов’язку щодо піклування про дитину та її виховання.

6) 2 копії листа адміністрації середньої загальноосвітньої школи ________________ від _____р. про те, що ______________не цікавиться навчанням та вихованням дитини.

7) 2 копії довідки з відділу державної виконавчої служби ____________ від ______р.

8) 2 копії висновку комісії з питань захисту прав дитини ____________________ про доцільність позбавлення батьківських прав ________________ від ________р. № ___.

9) Копія позовної заяви та додатків до неї для Відповідача.

10) Копії квитанції про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.
Дата

Підпис

3. Про поновлення батьківських прав.
До _________ районного суду м. ________

Позивач:

Особа_1,

адреса: ______________________,

Відповідачі:

Особа_2,

адреса: _______________________,

Третя особа:

Орган опіки та піклування, виконком ___________ районної у м. _________ ради,

адреса: _______________________

Позовна заява

про поновлення батьківських прав

13.04.2004р. Рішенням ________ районного суду м. _______ за позовом моєї матері (Відповідача по справі) мене та мого колишнього чоловіка було позбавлено батьківських прав відносно мого сина Особи_3 (копія рішення — додається) з огляду на те, що я ухилялась від виконання своїх обов’язків матері. Зазначена ситуація мала місце з огляду на те, що я зловживала алкоголем, проте на сьогоднішній день я алкоголь не вживаю, в зв’язку із чим звертаюсь до суду із даним позовом з наступних підстав.

25.05.2004р. Рішенням Виконавчого комітету _______ районної у м. _______ ради № ___ (копія витягу з рішення — додається) було призначено Особу_2 (Відповідача) опікуном над малолітнім онуком — моїм сином Особою_3 29.09.1995 року народження.

З 2008 року мій син проживає зі мною, виконую усі обов’язки матері щодо виховання та матеріального забезпечення мого сина. Зазначений факт визнає й моя мати, яка є на сьогоднішній день опікуном мого сина(письмові пояснення від 30.03.2009р. Перепелиці Олени Іванівни (Відповідача по справі) — додаються).

На сьогоднішній день я можу повністю забезпечувати свою дитину як матеріально, так і шляхом належного виховання. Зазначені обставини підтверджуються, зокрема:

{smscoin_key}1) актом обстеження житлових та матеріально-побутових умов проживання мого сина від 30.01.2009р., що був складений працівникам загальноосвітньої школи та затверджений головою ________ сільської ради (акт обстеження — додається), відповідно до якого в мене є власний будинок, належні житлові умови, земельна ділянка, на якому я саджаю город;

2) довідкою-характеристикою (вих. № 29 від 02.02.2009р.) на гр. Особу_1 (на 1-у арк.) (довідка-характеристика — додається);

3) актом обстеження матеріально-побутових умов проживання Особи_3, складений членами депутатської комісії (акт обстеження — додається);

4) висновком про стан здоров’я Особи_1 з відміткою нарколога (висновок — додається)

Відповідно до ч. 1 ст. 169 Сімейного кодексу України: «1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав».

Зважаючи на те, що з моменту позбавлення мене батьківських прав, я кардинально змінила свою поведінку, переоцінила її та зробила відповідні висновки, а також з огляду на те, що на сьогоднішній день відпали підстави, які були причиною позбавлення мене батьківських прав, вважаю, що існують всі підстави для поновлення батьківських прав за мною, що також відповідає інтересам дитини.

Враховуючи усе вищевикладене, беручи до уваги те, що мій син фактично проживає зі мною з початку 2008 року, на підставі ст. 169 Сімейного кодексу України, ст. ст. З, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, —

ПРОШУ СУД:

1. Відкрити провадження у справі

2. Постановити судове рішення, яким поновити мені — Особі_1 батьківські права відносно мого сина — Особи_3, 29.09.1995 року народження.

 

Перелік документів, що додаються до заяви:

1) копія паспорту та ідентифікаційного номера Особи_1(на 1-у арк.);

2) оригінал квитанцій, що підтверджує сплату судового збору та витрат на інформаційно- технічне забезпечення судового розгляду (на 2-х арк.);

3) копія рішення _______ райсуду м. _______ від 13.04.2004р. (на 1-у арк);

4) копія витягу з рішення № ___ _________ районної у м. ________ ради про призначення та припинення опіки над неповнолітніми (на 1-у арк.);

5) копія свідоцтва про народження та ідентифікаційний номер Особи_3 (на 1-у арк.);

6) пояснення Відповідача від 30.03.2009р. (на 1-у арк.);

7) акт обстеження житлових та матеріально-побутових умов проживання, затверджений головою сільської ради від 30.01.2009р. (на 1-у арк);

8) довідка характеристика від 02.02.2009р. (на 1-у арк.);

9) акт обстеження матеріально-побутових умов проживання Особи_3 від 30.01.2009р. (на 1-у арк.);

10) копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (1 екз.).

Дата Підпис

Мізрах Ігор Аркадійович

Mizrakhigor.wordpress.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[email protected]