Мізрах Ігор: як отримати біометричний паспорт і подорожувати без віз по Європі

Підстави для отримання послуги
Послуга надається за бажанням особи.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється дітям від народження строком на 4 роки, громадянам віком від 16 років — строком на 10 років.

Як отримати послугу
Подати до підрозділу ДМС необхідні документи (у разі проживання за кордоном подати документи до відповідної дипломатичної установи);
у разі оформлення паспорта з електронним чіпом, під час оформлення заяви у підрозділі ДМС необхідно пройти процедуру сканування відбитків вказівних пальців рук. Сканування відбитків пальців рук дітей зійснюється з 12 років за дозволом батьків (законних представників).
перевірити правильність внесення персональних даних про себе до заяви-анкети, звертаючи при цьому особливу увагу на правильність написання транслітерації свого прізвища та імені, та засвідчити власним підписом у заяві-анкеті правильність таких даних;
звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС та отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, надавши паспорт громадянина України для внесення відповідної відмітки, або відмову в оформленні та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Вартість послуги та пільги
Держмито – 170 грн. (Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»).
Вартість послуг – 87,15 грн. (Постанова КМУ від 4 червня 2007 р. N 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»)
Вартість бланка, визначена виробником (на підставі п. 4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»)
з електронним чіпом (біометричний паспорт) – 304 грн. 32 коп.
без електронного чіпа — 238 грн. 32 коп.
У разі термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення:
Держмито — 340 грн. (п. 6 «л» статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»).
Вартість послуг — 174,30 грн. (п. 5 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»)
Вартість бланка, визначена виробником (на підставі п. 4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»)
з електронним чіпом (біометричний паспорт) – 304 грн. 32 коп.
без електронного чіпа — 238 грн. 32 коп.
Пільги щодо сплати держмита перелічені в п.4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»
Подача заяви
Заява подається особисто або законним представником
Необхідні документи
заява, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), телефон. Заява оформлюється під час подачі документів працівником підрозділу ДМС України;
платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї адміністративної послуги та бланка паспорта;
платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або документ, що підтверджує повне чи часткове звільнення від його сплати;
паспорт громадянина України, а для особи, яка не досягла 16 років, — свідоцтво про народження (після прийняття документів повертаються одержувачеві послуги);
Для оформлення другого паспорта/проїзного документа чи одночасного оформлення двох паспортів/проїзних документів громадянин додатково подає заяву, в якій обґрунтовує необхідність здійснення регулярних поїздок за кордон (наприклад: здійснення пасажирських чи вантажних перевезень, участь у спортивних змаганнях чи концертно-театральних гастролях, підприємницька, туристична чи журналістська діяльність тощо). При одночасному оформленні двох паспортів/проїзних документів подаються дві заяви-анкети з одним примірником необхідних документів кожна.
у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра та одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування.
Термін розгляду заяви
Заяви про оформлення паспорта розглядаються протягом не більш як 20 робочих днів з дня подання документів, за виключенням наступних випадків:
При терміновому оформленні (за заявою особи) із сплатою подвійного розміру держмита та вартості послуги — до 7 робочих днів.
Якщо поїздка пов’язана з терміновим лікуванням від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, — протягом трьох робочих днів.
У разі виїзду на постійне місце проживання (еміграція) – 3 місяці.
У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини — громадянина України паспорт оформляється у строк до 10 робочих днів.
Результат отримання послуги
Отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Строк дії документу, що є результатом отримання послуги
Для громадян віком до 16 років — 4 роки, для громадян віком понад 16років — 10 років з дати видачі
Підстави для відмови у наданні послуги
Виключний перелік підстав для тимчасової відмови у видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон визначено статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»:
обізнаність з відомостями, що становлять державну таємницю, — до закінчення строку, встановленого Законом України «Про державну таємницю» (у разі виїзду за кордон на постійне проживання);
діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані обов’язання, — до виконання обов’язань або розв’язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов’язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, — до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;
засудження за вчинення злочину, — до відбуття покарання або звільнення від покарання;
ухилення від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), — до виконання зобов’язань;
свідоме сповіщення про себе неправдиві відомості, — до з’ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;
щодо громадянина подано цивільний позов до суду, — до закінчення провадження у справі;
перебування під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, — до припинення нагляду.
Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення
Не передбачено
Акти законодавства, що регулюють надання послуги
Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»
Постанова КМУ від 7 травня 2014 р. № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення».
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 669 «Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»

Мізрах Ігор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[email protected]